”Öppen vals” från Ekshärad

Musik: Se stigvals, ( lugn vals)
Uppbjudning: (efter hand) Enkel handfattning med hängande ytterarmar.
Fattning: Polskefattning
Steg: Försteg med början på ytterfot

Med enkel handfattning (kav höger och dam vänster) dansas två försteg i dansriktningen. På andra taktens tredje taktdel, stannar paret upp, vända mot varandra. (1-2). Paret tar enkel handfattning (kav vänster och dam höger) och dansar vända medsols två försteg mot dansriktningen och stannar upp vända mot varandra (dam med ryggen utåt och kav mittemot) (3-4).

Med polskfattning dansar paret stegvals medsols ett antal takter t.ex. 12 takter (5-8, 9-16) …..men…

Vi tänkte börja med att från ev. 2 håll dansa in på banan med fyra forserande försteg, stanna upp vända mot varandra (dam med rygg utåt och kav. mittemot) Omdansning som står skrivet ovan, för att nästa omgång (nu har det bildats en stor ring) repetera dansen en omgång precis som den ska vara.

Direkt därefter, dansas en omgång med ”Västerviks jubiléumsvals”
(som vi endast ändrat i början och i slutet.)


Västerviks jubileumsvals

Danstyp: Vals
Ursprungsland: Sverige
Musik: Vals
Koreografi: MariAnne Malmén
Fattningar: Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg: Valssteg, sidsteg
Utgångsställning: Parvis i öppen ring, enkel handfattning

Tur 1
Takt 1-2
Ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra (med förflyttning i dansriktningen)
Takt 3-4
Släpp handfattningen, två valssteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols).
Takt 5-8
Upprepas från takt 1!

Tur 2
Takt 9-10
Enkel handfattning, två valssteg, "pannkaksvändning" i dansriktningen (kavaljer motsols under armarna, dam medsols under armarna)
Takt 11-12
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen
Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3
Takt 17-24
Enkel handfattning (växelvis höger i vänster, vänster i höger)
Kavaljer: Åtta valssteg i dansriktningen
Dam: Två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers högerarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers vänsterarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers högerarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers vänsterarm

Tur 4
Takt 25-30
Valsfattning, omdansning medsols, 8 valssteg
(Går även att dansa med byte.)

Dansen avslutas direkt med ”Öppen vals” från Ekshärad.

När det gäller intåget, så skulle vi önska att våra norska gäster (Springarn) kommer att stå i den ena kolonnen och Norrbyringen i den andra parvis. Se medföljande film. (hälften av oss fick låtsas vara ni) ……för att när vi vänt upp mot varandras partner….dansa…


Film av dansen